Kalite Politikamız

Prosline Kimya San. ve Tic. A.Ş olarak;

  • Gerek Uluslararası gerekse Ulusal Mevzuatımızın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konularında kuruluşumuza yüklemiş olduğu zorunluluklara tam anlamıyla uymayı,
  • Çalışanların sürekli gelişimi için eğitim almalarını sağlamayı, bilinçlendirme çalışmaları yapmayı,
  • Müşterilerin dilek ve şikayetleri ile ilgili etkili bir çözüm süreci oluşturmayı, eğitimli ve deneyimli kadromuz ile sunmakta olduğumuz hizmeti ‘Müşteri Memnuniyeti’ odaklı olarak devamlı iyileştirme anlayışı ile daha çok kişiye ulaştırmayı,
  • Enerji, Hammadde ve Doğal Kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
  • Faaliyetleri sırasında insan sağlığına/çevreye zararı olmayan/en az olan, son teknolojiyi kullanarak, insan sağlığı ve çevre duyarlılığı konusunda sektöre örnek olmayı,
  • Kuruluşumuzda sürdürülebilir İSG ve atık yönetimini sağlamayı, İSG ve çevre bilincini artırmak adına çalışmalar yapmayı, bu çalışmalara çalışanlarını, paydaşlarını, tedarikçilerini ve misafirlerini dahil ederek İSG ve çevre bilincinin yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı,
  • İş kazası, meslek hastalığı ve çevre kirliliği doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Çalışanların katılımı ve çalışan temsilcisinin aktarımı ile önerileri değerlendirmeyi, geri bildirimi sağlamayı, önleyici önlemleri almayı, çalışma hayatında ve toplumda ortak bir güvenlik kültürü oluşturmayı,
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek adına; sistemin hedeflerini periyodik olarak belirlemeyi, bu hedefleri gerçekleştirmeyi ve düzenli olarak gözden geçirerek güncel tutmayı, bu dinamikle Entegre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Çalışanlar, müşteriler, iş ortakları, taşeronlar, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verileri, veri işleme sorumlusu tarafından her türlü teknik ve idari tedbirler ile kayıt altına alarak 6698 sayılı Kanuna uygun muhafazası sağlamayı taahhüt eder.

Şirketimiz;

Kurulmuş olan ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği amaçları ve hedefleri doğrultusunda uygunluğu ve sürekliliğini gözden geçirecek, etkinliğini sürekli iyileştirecektir.